​Q​UEEN CONCH

                  Shirley Manfredi

SHELLING